Jūsų krepšelis tuščias

Prekių grąžinimo taisyklės

Jeigu internetu nupirkta prekė neatitinka  kokybės, remiantis LR įstatymais, prekė yra grąžinama arba keičiama pagal šiuo punktus:


4. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
4.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
4.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;
4.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
4.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino vartotojas pats arba padedamas trečiųjų asmenų;
4.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
5. Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas.


Daugiau informacijos : http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=148061&p_query=&p_tr2=
 

Būtina sąlyga: nepakitusi prekinė išvaizda,  išsaugoti dokumentai, etiketės ir originalus įpakavimas. Primename,  kad pagal LR Ūkio Ministro įsakymą Nr.217(2001 06 29) „Dėl grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ laikrodžiai nėra grąžinami pardavėjui. Grąžinamą prekę su pridėtu  laisvos formos prašymu grąžinti pinigus, prašome išsiųsti tuo pačiu adresu, iš kur ji buvo gauta. Internetu nupirktos prekės nepriimamos mūsų fizinėse parduotuvėse, ir pinigai ten už jas taip pat neišmokami. Grąžinimo taisyklė galioja tik prekėms, užsakytoms ir nupirktoms internetinėje parduotuvėje